Zaptec är ett norsk bolag som handlas på Merkur-listan. Bolaget utvecklar och säljer laddare till elfordon och har idag i huvudsak två produkter, Zaptec Pro till företag, kommuner och flerfamiljshus och Zaptec Home till enskilds konsumenter som villor och radhus.

Bolaget börsnoterades i Oktober 2020 med ett fast pris på 11.25 NOK. Idag tre månader senare, 9 Januari 2021, ligger priset på 58 NOK, alltså +381% från IPO.

Att bolaget rusat så mycket på kort tid är kanske inte så konstigt. Allting som handlar om hållbarhet verkar vara glödhett just nu då allt fler institutioner vill marknadsföra sig som hållbara. Det ger både en risk och en potential. Å ena sidan är det en mega-trend som inte kommer ta slut de närmsta åren, å andra sidan finns det tendenser att flera av dessa bolag blir bubblor på ren hajp utan att de egentligen tjänar några pengar.

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget. Denna analys är mina tankar om bolaget, jag gör inga rekommendationer till köp, utan gör alltid din egen analys.

 

Om bolaget

Zaptec grundades redan 2012 i Stavanger där de än idag har sitt huvudkontor. Antal anställda uppgick i senaste rapporten till 32 personer, varav 2 arbetar i Stockholm och 3 i Oslo, resten på huvudkontoret. Från början fanns en tanke om flera olika inriktningar på bolaget, men från 2017 är fokus helt och hållet på laddboxar till elbilar. Mellan 2017 till och med 2019 hade bolaget en tillväxt på 92% per år i genomsnitt och i Oktober 2020 har 37.000 laddboxar installerats.

Zaptec är marknadsledande i Norge, har en växande marknad i Sverige och Schweiz och har återförsäljare på plats i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Island och Portugal samt har en etablerad partner på Irland. I slutet av Oktober etablerade de sig också i Danmark tillsammans med det lokala företaget Spirii.

Ambitionen framåt är en organisk tillväxt på 35-50% genom internationell expansion i huvudsak i Europa. Just nu vill de anställa en Country Manager för Tyskland, så gissningsvis är det nästa land för expansion.

Marknaden

Ingen kan ha missat de senaste årens explosion av elbilar. Denna tillväxt drivs i huvudsak av två anledningar, teknikens utveckling samt politiska mål att minska koldioxidutsläppen genom bland annat Paris-avtalet. 2020 blev trots eller kanske tack vara ekonomiska problem på grund av pandemin ett ökat fokus på elbilar. Framgången för elbilstillverkare som Tesla har också gjort ämnet extra aktuellt och hett vilket gjort att fler får upp ögonen för möjligheten att välja en elbil istället.

Det land som kommit längst i världen är just nu Norge där Zaptec hör hemma. Där har man politiskt beslutat att förbjuda nyförsäljning av diesel och bensinbilar från 2025. Idag kom även beslut att Oslo och Bergen har rätt att förbjuda diesel och bensin-bilar från 2023. Tanken är att införa zoner där dessa bilar är förbjudna och sedan gradvis utöka dessa zoner. Dessa snabba beslut driver såklart försäljningen av elbilar i ett land som Norge och under 2020 var 54% laddbara bilar. Siffrorna för December visar på 66.7% fullt eldrivna bilar vilket antagligen kommer fortsätta öka kommande åren.

Hyundai har meddelat att de helt slutar sälja fossilbilar i landet då 94% redan är elbilar och resten i huvudsak laddhybrider. Detta är såklart inte så konstigt. Vem köper en diesel eller bensinbil när de kanske inte längre går att köra överallt om bara några år?

Inom EU har marknaden inte kommit så långt som i Norge. Det land som ligger bäst till just nu är Sverige, där ca 33% av bilarna sålda under 2020 var laddbara bilar, men endast strax över 11% rena elbilar, resten laddhybrider. Sverige har tagit beslut att förbjuda fossilbilar från 2030, så här har man längre tid på sig att fasa ut dessa bilar, vilket gör att övergången tar längre tid. Detta tar längre tid i andra länder. Storbritannien, Sverige med flera länder i EU planerar att förbjuda försäljning av nya bensin och dieselbilar från 2030, med flera länder som Frankrike, Spanien och Taiwan med plan från 2040. 

Tekniken

En av anledningarna till att många tvekar till att byta till en elbil är osäkerheten kring tekniken. Ett problem är att batterierna i bilarna slits och tappar effekt för varje år som går. Många var rädda för att flera procent per år skulle försvinna och tillslut göra bilarna svåra att sälja. Detta har dock visat sig vara ett mindre problem än man trott. Ju längre tekniken utvecklas och desto bättre bilarna blir, desto mindre behöver vi bry oss om detta. Tesla har sagt att batteriet ska hålla längre än bilen och kan vissa statistik att 85% av kapaciteten finns kvar efter 32000 körda mil.

Om alla svenska bilar (ca fem miljoner personbilar) skulle göras om till elbilar, så krävs ca 12 Terawatt-timmar el. Då Sverige idag exporterar ca 17 TWH 2018, går det alltså att täcka detta med befintlig elproduktion även på sikt. Det stora problem är att elnätet inte är dimensionerat för att överföra så mycket el runt om i landet. Redan idag har södra Sverige problem med kapacitet i nätet, vilket drivit upp kostnaden per kWh i jämförelse med norra Sverige.

Ekonomi

Ett andra hinder som gjort att många tvekat att köpa en elbil är inköpspriset. Elbilar är, även med miljöbonusen fortfarande dyrare än vanliga fossilbilar. Men det är viktigt att se till hela totalkostnaden av ägandet och inte endast till inköpspriset. För de som kör bil i tjänsten och kör mer än ca 2000 mil per år, så är en elbil redan idag lika dyr som en fossildriven bil, för de som kör mer än så, är det billigare att idag köra elbil så länge som det är möjligt att ladda bilen hemma. Detta beror på en kombination av att el är billigare per körd mil, lägre batteripriser och lägre underhållskostnader i form av slitage, service och reparationer (en elbil har färre rörliga delar, behöver inte byta olja m.m.), vilket kompenserar för det högre inköpspriset.

Förväntningen är att produktionskostnaden för en elbil kommer vara samma som en bil med förbränningsmotor runt 2023-2025. Detta skapar incitament att välja en elbil redan idag, eftersom ett förväntat andrahandsvärde på en bensin eller dieselbil kommer vara lägre i framtiden.

Då en förutsättning för att denna ekonomiska kalkyl ska gå ihop är att kunna ladda hemma under natten när bilen inte används, så blir en hemmaladdare från företag som Zaptec eller svenska Garo en given investering vid köp av första elbilen. Detta kommer driva en stor tillväxt på laddbox-marknaden kommande åren. 

Produkten

Zaptec har som sagt två modeller idag, Pro och Home som riktar sig mot olika typer av kunder. 

Produkten är en smart enhet som känner av hur mycket ström som finns tillgänglig och anpassar laddningen för att minska belastning på nätet, ladda mer när priset på elen är lägre.

De har kapacitet upp till 22kw och använda tre faser för 32 ampere, men anpassar sig efter bilen som laddas och tillgänglig kapacitet i nätet. Det gör produkten framtidssäker när du byter bil eller om högra kapacitet behövs längre fram.

Enheten är uppkopplad via 4G och erbjuder genom det en app för styrning, betalning av det du laddar och koppling till elprismarknaden. Det går att låta en partner ta hand om administration och betalningshantering för t.ex. offentliga laddpunkter eller flerfamiljshus. Denna hantering kallas för Charge365 och för denna hantering tas en avgift ut på 15%. 4G tillåter också att uppdateringar till mjukvaran automatiskt kan skjutas ut till enheterna så att ny funktionalitet kan erbjudas utan extra arbete. Förutom 4G så har boxarna också wi-fi om man hellre använder det. 

Kopplingen till molnet erbjuder möjlighet att installera fler enheter på samma elnät då de balanseras automatiskt, det gör att man undviker att säkringen slår ut. När husen eller de boende använder mycket el i hemma, så laddas bilarna långsammare och under natten när de flesta sover, så laddas bilarna snabbare. Detta löser ett problem som kommer att växa betydligt ju fler som skaffar elbil. De flesta elnät är inte anpassade för den kontinuerliga, höga förbrukningen av el som en elbil behöver. När flera i samma område vill ladda samtidigt kommer elnätet bli överbelastat. Detta innebär dyra investeringar och uppgraderingar av elnätet. Ett sätt att skjuta dessa investeringar på framtiden eller till och med undvika dem är att balansera nätet för att undvika denna överbelastning. Förväntningarna är att Norge 2030 kommer ha ca 2 miljoner elbilar i drift. Trots ett väl utbyggt elnät i landet så kan endast 1.5 miljoner elbilar laddas om lastbalansering används. Utan lastbalansering och denna smarta laddinfrastruktur, så kallat “Smart Grid”, skulle denna siffra vara lägre. Lastbalansering och Smart Grid är därför både kritisk för att tillväxten ska kunna upprätthållas, men skulle även hålla nere kostnaderna för framtida investeringar. Ser vi till resten av Europa så är elnätet med största sannolikhet av en lägre kvalitet, så där är denna balansering extra nödvändig.

Under Q1 2021 kommer Zaptec att lansera en ny enhet för hemmabruk som heter Apollo. Denna ska vara billigare i produktion och även ha ett lägre pris ut mot kund.

Enligt Zaptec själva håller laddboxarna hög kvalitet. Jag har delvis fått detta bekräftat av elektriker som säger att komponenterna i laddboxen är bra. Mer än så kan jag dock inte säga just nu.

Zaptec app for iOS

Affärsmodell

Zaptec arbetar nära med installatörer för att sälja sina produkter till kunderna. De har därmed hoppat över grossistledet för att själva distribuera direkt till installatörerna. Detta gör att marginalen förbättras med ca 20%, vilket tillåter ett lägre pris ut mot kund för att konkurrera med andra produkter på marknaden.

Konkurrenter

Det finns mängder av laddboxar på marknaden idag, flera kända och flera okända. I Sverige är den kanske mest kända tillverkaren av laddboxar småländska Garo. Jag har själv en Garo-box i garaget för vår framtida elbil som vi inte fått levererad ännu.

Garo har bra produkter och ett gott rykte på den svenska marknaden. Deras koppling till grossister och den stora mängden av andra produkter inom el gör det till ett naturligt val för många elektriker att även sälja dessa laddboxar. Som bolag är de dock väldigt högt värdera på börsen trots att laddboxarna står för en mindre del av den totala verksamheten och att deras tillväxt är lägre än 5% per år och deras vinst per aktie minskade i Q3 trots stark försäljning av laddboxar.

EVBOX är ett företag från Nederländerna och en av de största på marknaden med över 200.000 installationer. De har framförallt publika laddstationer och har till exempel samarbete med Vattenfall, IKEA och hotellkedjan Hilton och många andra kända företag. De har stora ambitioner att bli det första valet i världen med mål att 2023 ha 1 miljonladdstationer, och redan 2025 ha 2 miljoner. Under Q1 2021 har de planer att göra en merger med SPAC:en TPG Pace Beneficial Finance för att komma till börsen och lista sig på NYSE. Gissningsvis i första hand för att snabbare kunna växa på den Amerikanska marknaden, men även Europa.

Andra bolag:

Charge Amps – är ett svenskt bolag med huvudkontor i Solna. De tillverkar även startkablar men har också laddboxar till elbilar i serien Halo och Aura där Halo är för hemmabruk och Aura kan ladda två bilar samtidigt och är tänkt som en semi-publik produkt. En extra sak är att de har ett uttag för motorvärmare och elcykel på samma enhet. Dessa säljs idag bland annat på Kjell & Co och Elgiganten till ett konkurrenskraftigt pris. Enligt deras hemsida finns de på 32 marknader. Förutom Garo är det just en Halo box jag har sett, bland annat hos en av mina grannar som har haft den i lite över ett år.

Juice Technology hör hemma i Cham i Schweiz och verkar i huvudsak fokusera på den tyskspråkiga delen av Europa just nu. Hur långt planerna kommit för att expandera till övriga Europa har jag svårt att hitta information om, men jag gissar att detta är en del av ambitionen. Även Juice marknadsför just lastbalansering som en viktig funktion. En viktig produkt är deras mobila laddenhet som kan ladda upp till 22kw och som går att ta med sig i bilen.

ABL har huvudkontor i Bayern i södra tyskland och har bland annat Audi och Daimler som kunder där dessa rekommenderar ABL som laddbox till deras bilar. Tyskland är deras huvudsakliga marknad men de hävdar även att de är marknadsledande i Norge (vilket även Zaptec gör).

Keba är ett Österrikiskt bolag från staden Linz. Kebagruppen har produkter och tjänster inom industriautomation, logistik och liknande branscher, så deras laddboxar är endast en del av verksamheten. Deras storlek gör dock att de har partners och verksamhet i bland annat Tyskland, Nederländerna, Tjeckien och Kina. Marknadsför smart laddning så gissar att detta innebär en form av lastbalansering och nätverksstöd för flera länkade laddare. Keba är Daimlers rekommenderade laddbox.

NRG Kick är även de från Österrike. Deras unika produkt är en mobil laddbox där själva laddfunktionen sitter fast med kabeln, vilket gör att du kan ta med den och slipper ha två laddboxar t.ex. hemma och på jobbet. De har även en app som kan styra laddningen.

Alfen är ett bolag från Nederländerna som specifikt verkar satsa på kommersiella kontrakt med bland annat Tyskland, Nederländerna, Finland och Storbritannien som marknader. De har dock även laddboxar för hemmet.

Blink Charging Co. finns i huvudsak i USA och fick mycket uppmärksamhet under hösten då deras aktie rusade 246% på 6 dagar i November. Grundat i Miami har de 5700 publika laddstationer och ca 10.000 hemmastationer installerade. De har partners som de samarbetar med för att etablera sig även internationellt med både Asien och Europa som potentiell marknad. En intressant produkt som Blink har som jag inte sett hos andra ännu, är mobila laddmoduler för nödlägen (ungefär som en Power Bank till din mobiltelefon).

Risker och hinder

Jag pratade med elektrikern som installerade vår laddbox från Garo, och nämnde då Zaptec. De har valt att inte arbeta med Zaptec just på grund av att de inte finns hos grossist utan försöker gå mer direkt mot kund. Detta kan såklart innebära att flera missar att Zaptec finns. För t.ex. Ett företag som Plejd är just elektrikerna nyckeln till att många köper Plejds produkter och om flera elektriker väljer bort Zaptec på grund av deras affärsmodell så kan detta långsiktigt förhindra tillväxten i bolaget.

Detta är som jag ser det ett av de största problem med Zaptec. Att bygga en laddbox är inte direkt raketforskning och det är svårt att se en tydlig och rejäl vallgrav i affärsmodellen. Som jag ser det finns det några starka delar, en bra lastbalansering, 4G-koppling som standard som möjliggör att enkelt skapa ett Smart Grid, samt att skippa grossistledet vilket gör att priset kan hållas nere. Men det finns en risk att i slutändan så kommer en större spelare med ett redan väl utvecklat nätverk i Europa in och tar en stor del av marknaden då de redan har starka partners och tillgänglighet till installatörer. Att konkurrera med lågt pris gör också att marginalerna äts upp ju hårdare konkurrensen blir på marknaden. Detta kanske inte är ett problem på kort sikt då tillväxten kommande åren kommer vara väldigt hög i hela Europa, men så fort tillväxten avtar så kommer det bli mördande konkurrens och många spelare kommer slås ut eller ätas upp av sina konkurrenter. Som jag ser det är det därför viktigt att hålla koll på marginaler och tillväxttakten de kommande kvartalen för att se att deras internationella expansion går framåt i rask takt. Min gissning är att det kommer finnas plats för 2-3 större spelare i varje land, så det behöver inte bli så att en spelare tar allt som till exempel är vanligt för SaaS-tjänster, men många små företag kommer garanterat att slås ut längs med vägen.

Under Q3 rapporterades en lägre vinstmarginal än tidigare. Enligt bolaget beror detta på att fler har köpt Home-modellen som har en lägre marginal. Detta ska enligt Zaptec själva lösas genom nya Apollo-enheten som har en bättre marginal. Viktigt därför att hålla koll på rapporten för Q2 och framåt och se att marginalerna faktiskt ökar gradvis.

En viktig punkt som ofta ses som positivt av börsen är återkommande intäkter. Detta har Zaptec delvis då t.ex. Bostadsrättsföreningar eller kommuner/företag med offentliga parkeringsplatser gradvis kan bygga ut sitt nät av laddboxar. Har de då valt Zaptec som lösning så kommer de förmodligen pga betallösningar och appen/molnet fortsätta köpa Zaptecs laddstationer. Betallösningen ger också en viss återkommande intäkt. När alla platser dock har en laddbox på plats, så blir det svårt att få nämnvärda nya intäkter från dessa kunder genom köp av nya laddboxar. På samma sätt är konsumenter ett problem. När jag har fått min laddbox installerad hemma så kommer jag förmodligen inte återkomma så länge jag inte skaffar en bil till.

Zaptec lyfter just sin lastbalansering som en USP. Vad jag vet har dock Garo även lastbalansering inbyggt i sina boxar, och detta bör mer eller mindre vara standard på de flesta märken idag, i alla fall de av högre kvalitet. T.ex. är Juice Technology tydliga med att de har lastbalansering i sina enheter. Det som Zaptec däremot kan erbjuda som jag inte tror Garo har idag är genom sin 4G koppling kunna styra laddningen utifrån nuvarande elpris och balansera för ett helt område på ett mer effektivt sätt. Detta Smart Grid är de kanske inte unika med, men de verkar ha kommit längre än de flesta på denna punkt.

Finanser

Zaptec har som sagt en ambition att växa 35-50% organiskt per år kommande fem åren. 2023 förväntas EBIDTA marginalen uppgå till 20% genom skalfördelar när de växer och bättre marginaler på nya produkter.

Till och med Q3:

Intäkter för årets första tre kvartal slutade på 140,7 MNOK med en EBIDTA-marginal på 13,3%, ca 3% lägre än samma period 2019. Företaget meddelade i Januari 2021 att förväntad tillväxt för 2020 hamnar på ca 40%. EBIDTA för förta tre kvartalen blir 13 MNOK.

Tillväxten internationellt gjorde att 23% av intäkterna kom från export, en ökning från 2019 då exporten endast stod för 9%.

17% av Pro-installationerna har också tecknat avtal för betallösningen Charge365. Totalt har Zaptec nu 840 såna tecknade avtal. Denna har endast funnits tillgänglig i Norge, men förbereds nu att kunna användas även internationellt.

Pressmeddelande för Q4:

 • Omsättning: 78 MNOK (ökning med 60% mot Q3 2020)
 • Omsättningstillväxt 66% mot Q4 2019.
 • Omsättning FY 2020: 219 MNOK
 • Tillväxt FY2020: 40%
 • EBIDTA för Q4: 12MNOK
 • EBIDTA för FY 2020: ca 25 MNOK
 • Företaget har levererat positiv vinst i 12 kvartal i rad, sedan Q1 2018.

Zaptec Q3 reportVärdering

Så här långt, trots flera risker och problem med vallgravar, har bolaget haft en mycket bra tillväxt och om Zaptec kan etablera sig på den Europeiska marknaden kommande åren så kan de förhoppningsvis fånga upp och bli marknadsledande i flera länder än de är idag. Det är dock när vi kommer till värderingen som det kan kännas vanskligt.

I fredags 8 Januari 2021 stängde kursen på 58 NOK, det ger ett börsvärde på 4,3 miljarder NOK.

Antal aktier är 74 409 678 stycken. Det ger följande nyckelvärden:

 • VPA: 0,34
 • P/E: 171
 • P/S: 19,63
 • PEG: 4,275
 • Rule of 40: 40% tillväxt + 13,3% EBIDTA-marginal = 53,3. (Dvs en bra bit över 40)

Som vi kan se har vi alltså en P/S på nästan 20 och en PEG på 4,274. P/E anser jag inte relevant just nu att använda då det är ett litet bolag med hög tillväxt, vilket blir missvisande. Jag ser P/S och PEG-talet, samt Rule of 40 som bättre indikatorer att använda för värdering.

Det är hursomhelst, väldigt högt. Samtidigt är det inte extremt om man jämför med liknande bolag idag. Många Saas-bolag har en P/S som är närmare 25-30, men dessa har också ofta stora återkommande intäkter månad för månad och starka nätverkseffekter som gör deras tjänster sticky.

Som jag ser det finns det dock en del saker att ta hänsyn till just nu. För det första så är ESG bolag just nu heta, vilket har drivit upp kursen inom många bolag. Detta beror dock på förväntningar om kraftiga investeringar de kommande 5 till 10 åren. Zaptec ligger just nu väl positionerad att vara ett starkt bolag just för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Jag skulle kanske inte gå så långt att säga att de förtjänar en sådan hög värdering, men däremot så tror jag att vi kommer ha väldigt höga värderingar på dessa bolag generellt ett tag framöver. Som jag ser det bör därför de höga ambitionerna om tillväxt kunna uppfyllas så länge inget drastiskt sker på marknaden. Kan Zaptec bli marknadsledande på flera platser i Europa de kommande åren, så kan nog även 50% tillväxt överträffas. 

Det blir antagligen lättare att få en mer korrekt värdering på dessa bolag om ca 1 år, så min tanke är att hålla mina aktier i bolaget tills dess för att se hur saker och ting utvecklas. Med en tillväxt kommande tre åren på 40%, så hamnar P/S på 7,2 vilket ändå inte är extremt högt på ett snabbväxande bolag. Det finns dock en hög risk med dessa typer av värderingar, så helt klart värt att hålla noga koll på kursutvecklingen och företagets kommande rapporter för att se att de uppfyller de nivåer som krävs, och jag förstår verkligen de som vill ta hem lite vinst i det här läget och vänta på en rekyl.

Riktkurser Zaptec

AnalytikerRiktkursKöp/Sälj/BehållDatum
Pareto75 (30)Köp2021-04-07
ABG80 (28)Köp2021-02-02

Slutsats

Ett bolag med hög tillväxt som drivs framåt med hjälp av en mega trend och många investerare som letar efter hållbara bolag. Zaptec har bra produkter med ett konkurrenskraftigt pris, men hotas samtidigt av en väldigt hög värdering och många konkurrenter som alla vill bli de facto standard för laddning av elbilar.
Det är viktigt att följa utvecklingen på marknaden framöver då det just nu inte finns någon typiskt marknadsledare för Europa eller världen och det är för tidigt att säga hur marknaden kommer utvecklas kommande åren.

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget. Denna analys är mina tankar om bolaget, jag gör inga rekommendationer till köp, utan gör alltid din egen analys.

Nyheter om Zaptec

2021-02-16 Storägaren Valinor har sålt 7,4 miljoner aktier i Zaptec till en rabatt på 7 procent – https://www.borskollen.se/nyheter/storagaren-valinor-har-salt-7-4-miljoner-aktier-i-zaptec-till-en-rabatt-pa-7-procent

2021-02-12 Ålandsbanken ser stora möjligheter för Zaptec – https://www.borskollen.se/nyheter/alandsbanken-ser-stora-mojligheter-for-zaptec-di

2020-10-06 ZAPTEC noteras på Oslobörsens Merkur Market den 6 oktober – https://zaptec.com/sv/zaptec-noteras-pa-osloborsens-merkur-market-den-6-oktober/

Källor: