News & Announcements

Analys: Zaptec

September 2020 – månadsrapport

Månadsrapport för September 2020 med aktuella innehav och avkastning för månaden.