News & Announcements

September 2020 – månadsrapport

Månadsrapport för September 2020 med aktuella innehav och avkastning för månaden.

Diversifiering

Tesla

Tesla har haft en rejäl resa det här året, men frågan är om vi nu ser en bubbla som är på väg att spricka eller om det…