Mål

Tankar om varför jag gör det här och vart jag vill nå

Målsättningen med mitt sparande är att i huvudsak ha pengar när jag går i pension. Jag känner inte nödvändigtvis att jag måste sluta arbeta imorgon direkt, och FIRE (Financial Independance, Retire Early) innan 40 års ålder kommer sannolikt inte hända, då måste vi få tag på en tidsmaskin först.

Däremot inser jag att jag och min fru, om historisk avkastning på börsen fortsätter på det sätt som varit senaste 150 åren trots allt skulle kunna gå i pension tidigare eller åtminstone arbeta gradvis mindre ju äldre jag och min fru blir.

Nyckeltal

Utifrån detta har jag satt upp ett antal mål att sträva mot, samt strategier för att försöka nå dit.

Målsättning

Slutmål är 6.000.000kr i portföljen
Årlig avkastning (CAGR): 15%
Önskvärd avkastning (CAGR): 20-30%
Verklig CAGR från 1 Januari 2018 till idag: 17,75%
Startbelopp 2020: 165.000kr
Månadssparande 2020: 5.000kr
Månadssparande från 2021: 7000kr
Fördelning tillväxtaktier/värdeaktier: 100%/0%

Milstolpar:

2023 – 1.000.000kr – 3 år från idag
2026 – 2.000.000kr
2028 – 3.000.000kr – Ungefär här kommer vi antagligen sluta månadsspara
2030 – 4.000.000kr
2031 – 5.000.000kr
2032 – 6.000.000kr

Övriga mål

Amortering på huset: 5.000kr per månad
Övrigt sparande: 4.000kr

Övriga tillgångar:

Radhus värderat till 3.3 miljoner och lån på 2.4 miljoner
Kontanter på banken, ca 180.000kr

Strategi och förklaringar

Teoretiskt sätt så har vi redan fått ihop en miljon på sparande och fastigheter. Så ovan siffror rör alltså i huvudsak investeringsportföljen.

Min fru är en extremt defensiv person då hon växt upp under andra förhållande än jag har gjort. Hon vill därför inte ”riskera” någonting på börsen medans jag ser det som både en naturlig sak och en god investering. Detta ser jag som en bra mix istället för ett problem. Jag kan ta risker på börsen som jag kanske inte annat skulle gjort då min fru samtidigt sparar på ett vanligt konto utan risk (bortsett från inflationen). Just nu har vi därför fokus på att betala av ett lån med en väldigt låg ränta. Rent ekonomiskt är det dumt, pengarna hade gett bättre avkastning på börsen över tid, men samtidigt så ger det en bra balans i våra investeringar med en god mix av pengar på kontot och aktier. Jag kan därför skippa rent defensiva strategier som räntepapper eller aktier med låg direktavkastning och fokusera på portföljtillväxt.

Vi skulle absolut kunna spara mer per månad om vi båda hjälptes åt, men fokus på vårt sparande ligger istället på att min fru betalar amorteringen och sparar till huset så att vi kan genomföra framtida renoveringar utan att behova öka våra lån så mycket samtidigt som jag investerar samma summa. Total summa per månad blir då ca 16.000kr fördelat på hälften till huset och hälften till investering. Tanken är att när portföljen blivit tillräckligt stor och huslånet tillräckligt lågt, så minskar vi ner avsättningar till detta och går antingen ner i arbetstid eller lägger pengarna på annat.
Målet med detta är att när vi går i pension kunna betala av hela huslånet och vara 100% skuldfria samtidigt som att vi har tillräcklig avkastning från våra 6 miljoner så att vi tillsammans med pensionsbetalningar kan leva ett gott och ”rikt” liv resten av tiden.

Jag gillar både utdelningsstrategier och tillväxtstrategier. Dessa båda strategier måste dock anpassas efter portfölj, psykologiska faktorer och rådande makroperspektiv.
Då vi just nu har en väldigt liten portfölj på endast 180.000kr, så ser jag därför en större potential att se mer till tillväxtaktier än att leva på utdelning. Utdelningsstrategin tänker jag dock kommer öka i värde ju större portföljen växer och ju närmare vi kommer till att vilja leva på avkastning. Tillväxtaktier passar också bra ur ett makroperspektiv. I rådande situation, april 2020 så har Corona sänkt fastigheter, sällanköp och industrier, medan techaktier och digital produkter som spel inte drabbats så hårt. Just nu är därför fokus på detta. Tanken är dock att gradvis under 2020 öka på de andra sektorerna när vi kommit igenom den värsta ekonomiska depressionen.

Min senast uppdaterade portfölj kan ni se på sidan innehav