September 2020 – månadsrapport

Månadsrapport för September 2020 med aktuella innehav och…